KONSEP PROGRAM KASIH IKHLAS

PROGRAM INI BERDASARKAN KONSEP MEMBELI DAN MEWAKAFKAN

 

RUKUN WAKAF

1. Orang yang mewakafkan.

2. Pihak yang menerima wakaf.

3. Benda yang diwakafkan.

4. Suratan yang berkenaan dengan wakaf termasuk wasiat (juga dikenali dengan sighah wakaf.)

 

MAKSUD WAKAF

Dari sudut bahasa :

 

Al Waqf bermaksud harta yang diwakafkan. 

Al Habs bermakna harta itu ditahan. 

Al Mana’ bermaksud dihalang.

 

JENIS WAKAF 

Wakaf terbahagi kepada 2 iaitu :

 

1. WAKAF AHLI (Wakaf Keluarga)

Wakaf ini dikhususkan manfaatnya kepada ahli keluarga yang telah ditentukan oleh pewakaf. 

 

2. WAKAF KHAIRI (Wakaf Kebajikan)

Wakaf ini terbahagi kepada wakaf am dan wakaf khas.