PROGRAM INI BERDASARKAN KONSEP MEMBELI DAN MEWAKAFKANRUKUN WAKAF:

1. Orang yang mewakafkan.

2. Pihak yang menerima wakaf.

3. Benda yang diwakafkan.

4. Suratan yang berkenaan dengan wakaf termasuk wasiat (juga dikenali dengan sighah wakaf.)


MAKSUD WAKAF:

Dari sudut bahasa :


Al Waqf bermaksud harta yang diwakafkan. 

Al Habs bermakna harta itu ditahan. 

Al Mana' bermaksud dihalang.JENIS WAKAF :

Wakaf terbahagi kepada 2 iaitu :


1. WAKAF AHLI (Wakaf Keluarga)

Wakaf ini dikhususkan manfaatnya kepada ahli keluarga yang telah ditentukan oleh pewakaf. 2. WAKAF KHAIRI (Wakaf Kebajikan)

Wakaf ini terbahagi kepada wakaf am dan wakaf khas.