slider2

al quran 35 dalam 1


"Sebaik-baik kalian adalah mereka yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya"

- Riwayat al-Bukhari 

Terdapat 35 kelebihan di dalam 1 mushaf ini yang membantu dalam aspek bacaan, kefahaman dan rujukan.


Antara ciri-ciri baru yang diperkenalkan adalah :
1. Carta Tajwid

2. Khat Baharu
3. Waqaf & Ibtida
4. Tajwid Berwarna
5. Terjemahan Moden
6. Terjemahan Bertopik
7. Border Warna - Warni
8. Penanda Juzuk dan Surah
9. Warna Kertas Berbeza
10. Nota Kaki
11. Kaedah Al - Mizan
12. Hadis Sahih
13. Asbabun Nuzul
14. Doa-doa Pilihan
15. Halaman 2 Versi
16. Sambungan Ayat
17. Fihris Surah al-Quran
18. Doa Khatam al-Quran
19. Pengenalan Mushaf Resm Uthmani
20. Penerangan Istilah dan Tanda

21. Pengenalan Riwayat Hafs Tariq Syatibi

22. Penerangan Perbezaan Khat Lama dan Khat Baru
23. Adab Membaca Al-Quran
24. Indeks Tematik
25. Penerangan Panduan Waqaf & Ibtida'
26. Penerangan Panduan hukum Tajwid
27. Bibliografi
28. Cop Kelulusan KDN
29. Asmaul Husna
30. Bookmark - Dua Bookmark untuk rujukan pembaca
31. Bookmark 1 - Disediakan Panduan Tajwid
32. Bookmark 2 - Disediakan Panduan Waqaf & Ibtida
33. Wakaf Al - Quran
34. Jenis Kertas - Ringan dan Berkualiti
35. Tali Reben - Berbeza warna bagi menandakan perbezaan penanda muka surat