Spesifikasi

Kelebihan

1. Terjemahan Tafsiriyah
2. New Revolution Al Quran Perkata Kaedah Berwarna
3. Tajwid Praktikal Method Warna
4. Panduan Hukum Tajwid
5. Kaedah-kaedah Tajwid
6. Terjemahan Bahasa Melayu
7. Mu’jam
8. Hadis Sahih
9. Asbabun Nazul
10. Riyadus Solihin x
11. Doa Khatam
12. Daftar nama-nama Surah Al Quran
13. Panduan Tanda Wakaf dan Tanda Bacaan dalam Al Quran
14. Indeks
15. Panduan Wakaf dan Ibtida
16. Adab-adab Terhadap Al Quran
17. Doa Sujud Tilawah
18. Al Ma’surat
19. Zikir Asmaul Husna
20. Kajian Arkeologi dan Sejarah Islam