Sosial Korporat ( CSR ) Kasih Ikhlas AAT


Program Kasih Ikhlas AAT merupakan sebuah program penyedaran Al-Quran dan bahan ilmiah anjuran Ade Azhar Trading Sdn Bhd .  Ia bertindak untuk menyalurkan bahan ilmiah kepada beberapa jenis institusi seperti mahaad, sekolah, madrasah, pondok pengajian, rumah anak yatim serta persatuan yang memerlukan.