Program Usahawan Muda Ade Academy


Ade Academy adalah sebuah pusat yang memberikan latihan keusahawan khususnya dalam skop pemasaran offline dan juga online. Ia  ditubuhkan dibawah syarikat Ade Azhar Trading Sdn Bhd  di mana terdapat 7 anak syarikat pemasaran dibawah syarikat ini.Pada tahun 2017, seramai 220 orang rania iaitu Rakan Niaga yang di bimbing oleh syarikat Ade Azhar Trading dalam melakukan aktiviti jualan secara F2F setiap hari diseluruh Malaysia.